― Reklama ―

spot_img

Najlepiej płatne zawody w Polsce w 2024 roku: Ranking i trendy

Najlepiej płatne zawody w Polsce w 2024 roku: Ranking i trendy Wynagrodzenia według badań Mówiąc o najlepiej płatnych zawodach w Polsce, pierwsze skojarzenia pojawiają się z...

Kowalstwo artystyczne

Strona głównaInfoPolskaWiedza i opinie Polaków na temat sztucznej inteligencji (AI)

Wiedza i opinie Polaków na temat sztucznej inteligencji (AI)

Niedawno opublikowano wyniki ankiet dotyczących wykorzystania i wiedzy na temat sztucznej inteligencji (AI) wśród Polaków. Okazało się, że większość respondentów zdobywa wiedzę na temat AI z internetu (82,3%) i mediów społecznościowych (25,8%). Ponad 60% badanych czuje się pewnie w definiowaniu algorytmów AI, jednak ponad połowa przyznała, że nie korzystała jeszcze z narzędzi AI. Jednym z najpopularniejszych usługodawców AI wśród respondentów był ChatGPT.

Respondenci wskazali także potencjalne zastosowania AI, takie jak wyszukiwarka, generowanie pomysłów, praca i nauka. Jednak pojawiły się również obawy dotyczące aspektów etycznych obecnego zastosowania AI, przy czym większość badanych znajduje to trudne do oceny. Ponad 40% ankietowanych wyraziło obawy związane z negatywnymi skutkami rozwoju AI, takimi jak wzrost cyberprzestępczości, zagrożenia dla prywatności i bezrobocie.

Ważnym wnioskiem z ankiety jest również informacja, że respondenci wskazali branże kreatywne, takie jak reklama, marketing i media, jako te, w których AI jest obecnie najczęściej wykorzystywana. Jednocześnie wielu respondentów uważa, że AI może być korzystne w dziedzinach takich jak medycyna, rozrywka i edukacja. Interesujące jest również to, że respondenci wskazali dziedziny takie jak marketing, grafika i media jako obszary przyszłego potencjalnego zastosowania AI. Warto również zauważyć, że 61% badanych popiera ideę opodatkowania pracy wykonywanej przez AI, co świadczy o rosnącej świadomości i zainteresowaniu społecznym w tej dziedzinie.

Warto podkreślić, że mimo stosunkowo wysokiego poziomu wiedzy i korzystania z AI wśród Polaków, istnieją obawy dotyczące skutków etycznych i negatywnego wpływu na rynek pracy. Istnieje również silna zgodność co do potrzeby wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących korzystania z AI.

Rola sztucznej inteligencji w polskim biznesie:

Polska posiada duży potencjał w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i przyciągania inwestorów zagranicznych. Według danych Polska ma jedną z największych baz talentów w Europie, a umiejętności programistów potwierdzają topowe miejsca w międzynarodowych rankingach. Wiele przedsiębiorstw w Polsce radzi sobie lepiej z pozyskiwaniem odpowiednich talentów w kontekście AI niż globalnie.

Jednak istnieje kilka wyzwań związanych z AI. Jednym z nich jest zarządzanie danymi. Firmy zastanawiają się, skąd dokładnie pochodzą generowane przez sztuczną inteligencję treści. Część przedsiębiorstw zdecydowała się na wprowadzenie ścisłych regulacji dotyczących wykorzystania generatywnych modeli AI przez personel z obawy przed ryzykiem tendencyjności danych.

Bezpieczeństwo danych w kontekście AI ma również inną stronę. Przedsiębiorstwa obawiają się ochrony swojej własności intelektualnej i możliwości dostępu osób trzecich do generowanych przez AI zasobów. Badania przeprowadzone przez Dell Technologies pokazują, że aż 73% firm obawia się utraty cennych zasobów związanych z AI.

Podsumowując, polskie przedsiębiorstwa mają duży potencjał w zakresie rozwoju AI i przyciągania inwestorów, ale muszą radzić sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi i ochroną swojej własności intelektualnej.

Wykorzystanie AI w reklamie na platformie TikTok:

Platforma TikTok wykorzystuje sztuczną inteligencję w celach reklamowych. TikTok Symphony, czyli generatory wideo AI, tworzą filmy na podstawie minimalnych danych wejściowych, co ma sprawić, że proces tworzenia reklam będzie prostszy i bardziej efektywny.

Dodatkowo TikTok oferuje asystenta AI dla reklamodawców, scentralizowane centrum marketingowe o nazwie TikTok One oraz rozwiązania wydajnościowe oparte na predykcyjnej sztucznej inteligencji. Te ostatnie mają na celu pomóc reklamodawcom w osiąganiu różnych celów biznesowych, takich jak zwiększenie sprzedaży, pozyskanie klientów czy instalacje aplikacji.

Warto również wspomnieć, że TikTok ujawnił, że reklamy na tej platformie mają duży potencjał. Według informacji podanych przez TikTok, aż 61% użytkowników dokonało zakupu bezpośrednio po obejrzeniu reklamy na platformie. Ponad połowa użytkowników korzysta z TikTok do wyszukiwania nowych produktów i trendów w różnych dziedzinach, a 59% do decydowania, jakie gry pobrać.

Należy jednak zauważyć, że TikTok stoi w obliczu trudności prawno-politycznych. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań reklamowych zbiega się z trudnym okresem dla TikToka, który prowadzi batalię prawną z rządem USA w związku z potencjalnym ogólnokrajowym zakazem.

Podsumowanie i wnioski:

Ankieta dotycząca wykorzystania i wiedzy na temat sztucznej inteligencji wśród Polaków pozwoliła na uzyskanie wielu cennych informacji. Polacy mają wiedzę na temat AI i korzystają z tej technologii, ale jednocześnie mają obawy dotyczące aspektów etycznych i negatywnego wpływu na rynek pracy. Istnieje silna potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących korzystania z AI w celu zminimalizowania tych obaw.

Polska ma duży potencjał w zakresie rozwoju AI i przyciągania inwestorów zagranicznych. Posiada jedną z największych baz talentów w Europie i zdobywa wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach dotyczących umiejętności programistów. Przedsiębiorstwa w Polsce lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem odpowiednich talentów w obszarze AI niż globalnie.

Jednocześnie przedsiębiorstwa w Polsce muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem danymi i ochroną własności intelektualnej. Obawy dotyczące reputacji przedsiębiorstw związane z użyciem generowanych przez AI zawartości są niebezpieczne dla ich wizerunku.

TikTok wykorzystuje AI w celach reklamowych i osiąga pozytywne wyniki. Platforma ta ma duży potencjał w zakresie generowania sprzedaży i zainteresowania użytkowników nowymi produktami i trendami.

Podsumowując, AI ma duży potencjał w różnych dziedzinach gospodarki, ale wymaga dalszego rozwoju i regulacji, aby wyeliminować obawy związane z aspektami etycznymi i negatywnymi skutkami dla rynku pracy.