― Reklama ―

spot_img

Najlepiej płatne zawody w Polsce w 2024 roku: Ranking i trendy

Najlepiej płatne zawody w Polsce w 2024 roku: Ranking i trendy Wynagrodzenia według badań Mówiąc o najlepiej płatnych zawodach w Polsce, pierwsze skojarzenia pojawiają się z...

Kowalstwo artystyczne

Strona głównaInfoPolskaObajtek nie stawił się przed Komisją Wizową. Czy doprowadzą go siłą?

Obajtek nie stawił się przed Komisją Wizową. Czy doprowadzą go siłą?

Warszawa – W ostatnich dniach zarządzono kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej, na którym oczekiwano zeznań byłego szefa Orlenu, Daniela Obajtka. Niestety, Obajtek po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie, co wywołało duże kontrowersje i skierowanie wniosku o jego zatrzymanie i doprowadzenie siłą.

Brak stawienia się Obajtka przed komisją.

Przewodniczący komisji, Michał Szczerba (KO), z żalem oświadczył, że Daniel Obajtek nie pojawił się na zaplanowanym posiedzeniu, mimo prawidłowego wezwania. To drugie podejście do przesłuchania Obajtka, który również w poprzednim tygodniu nie zjawił się na przesłuchaniu. Szczerba określił to jako skrajne lekceważenie Sejmu i jego komisji.

Wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie świadka

W świetle braku stawiennictwa Obajtka komisja śledcza postanowiła skierować wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie go na kolejne przesłuchanie. Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał taki wniosek, który zakłada również nałożenie na Obajtka kary w wysokości 3 tysięcy złotych. Komisja uważa, że jej działania są w imieniu obywateli, a państwo powinno być szanowane, bez względu na zajmowane stanowiska.

Konsekwencje lekceważenia Sejmu przez Obajtka

Daniel Obajtek nie tylko nie pojawił się na przesłuchaniu, ale również nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Zgodnie z przepisami, na świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 tysięcy złotych. Dodatkowo można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Komisja zdecydowała się na skierowanie takiego właśnie wniosku do sądu, który teraz powinien sprawdzić jego zasadność i wydać odpowiednie zarządzenia.

Reakcja Śledczej Komisji ds. Afer Wizowych

Komisja śledcza ds. afery wizowej nie pozostaje bezczynna w obliczu lekceważenia ze strony Obajtka. Nałożenie kary pieniężnej i zatrzymanie nie są jedynymi działaniami, które planuje podjąć komisja.

Skierowanie wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie

Po braku stawiennictwa Obajtka na przesłuchaniu, przewodniczący komisji zdecydował się na zwrócenie się do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej, a także zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia go na kolejne przesłuchanie.

Nałożenie kary oraz zatrzymanie Obajtka

Komisja, działając w imieniu obywateli, uznaje, że nie ma ludzi ponad prawem i państwo musi wykazać swoją sprawczość i skuteczność. Dlatego postanowiła skierować wniosek o nałożenie kary i zatrzymanie Daniela Obajtka na wypadek jego ponownej nieobecności na przesłuchaniu.

Planowane przesłuchania Obajtka i Kaczyńskiego

W najbliższym piątku przewidziano przesłuchanie zarówno Obajtka, jak i prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Ich stawiennictwo jest kluczowe dla komisji, która prowadzi dochodzenie w sprawie tzw. afery wizowej.

Oświadczenia Obajtka i działania Komisji

Po drugim niezjawieniu się na przesłuchaniu Daniel Obajtek zamieścił oświadczenie na platformie X, w którym skrytykował działania przewodniczącego komisji, Michała Szczerby. Obajtek twierdził, że próbuje się go zdyskredytować i że komisja przeprowadza „cyrk” z pieniędzy podatników.

Komisja śledcza, w odpowiedzi na nieobecność Obajtka, zapowiedziała, że będzie domagać się użycia wszelkich możliwości, w tym prawnych, aby doprowadzić świadka na przesłuchanie. Przewodniczący, Michał Szczerba, zwrócił się do szefa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego o wsparcie w tym zakresie.

Propozycja zmiany terminu przesłuchania a reakcja komisji

Daniel Obajtek argumentował, że nie mógł stawić się na przesłuchaniu ze względu na trwającą kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Złożył wniosek o zmianę terminu przesłuchania, jednak komisja nie zaakceptowała tych okoliczności jako usprawiedliwienie. Przewodniczący Szczerba podkreślił, że Obajtek dwukrotnie nie stawił się na przesłuchaniu bez usprawiedliwienia zgodnego z przepisami.

Działania komisji w kontekście przestrzegania prawa

Śledcza komisja ds. afery wizowej dąży do przestrzegania prawa i skutecznego działania. Choć Daniel Obajtek nie pojawił się na przesłuchaniu, komisja dąży do wykonania swoich obowiązków. Michał Szczerba zaznaczył, że komisja wystąpi także do szefa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, aby wykorzystać wszystkie możliwości dotyczące doprowadzenia świadka.

Procedury związane z doprowadzeniem świadka

W przypadku osoby wezwanej na przesłuchanie, która nie stawia się bez usprawiedliwienia, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 tysięcy złotych. Dodatkowo można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Decyzję o takim działaniu podejmuje sąd na podstawie wniosku komisji.

Właśnie taką drogę postanowiła obrać komisja śledcza ds. afer wizowych. Jej wniosek będzie rozpatrywany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W przypadku wydania nakazu doprowadzenia, policja będzie odpowiedzialna za zatrzymanie i doprowadzenie Obajtka na określony termin przed organem wzywającym.

Rola sądu i policji w wykonaniu nakazu doprowadzenia

Gdy sąd wyda nakaz doprowadzenia, jest to sygnał dla policji, która ma obowiązek zatrzymać i dostarczyć osobę na przesłuchanie. Czas zatrzymania musi być jak najkrótszy, a samo zatrzymanie powinno trwać tylko do momentu doprowadzenia świadka. W przypadku Obajtka, który dwukrotnie nie stawił się na przesłuchaniu, procedura ta może zostać zastosowana.

Komisja śledcza ds. afer wizowych dąży do sprawiedliwego i skutecznego rozwiązania sprawy zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa. Oczekuje się dalszego postępowania i wykonania nakazu doprowadzenia Obajtka na kolejne przesłuchanie.